Ludmila Doležalová
marketing & komunikace

Analýzy

 Jedná se o analyzování získaných informací z monitoringu a firemních statických dat. Zadavatel může získat pohled na příčiny a důsledky chování cílového segmentu, může lépe a rychleji reagovat na změny na trhu změnami ve firemních procesech, obstát v konkurenčním prostředí i   v časové řadě (v trendu).
Analýza - nezbytný nástroj pro subjekty napříč celým trhem!!!

Výsledky analýzy:

  • Validní data v textové, číselné i grafické formě srovnávající získané informace.
  • Možnost vytvořit odpovídající předpoklady a prognózy dalšího tržního vývoje.
  • Předpokládaná poptávka.
  • Zefektivnění marketingové komunikace.
  • Vyhodnocení firemní cenové politiky.
  • Vyhodnocení produktového portfolia.
  • Vyhodnocení distribučních cest, jejich priorit a přizpůsobení.