Ludmila Doležalová
marketing & komunikace

Marketingový audit

 Jedná se o komplexní prověrku veškerých interních firemních procesů, sortimentu a zákazníků spolu s vnějším prostředím, následnou analýzou a adekvátním doporučením vhodné strategie.
Marketingový audit je důležitým nástrojem pro firmy, které potřebují identifikovat své slabé stránky a nalézt nové příležitosti k posílení tržní pozice.

Výstupy marketingového auditu:

 • Nové tržní příležitosti a hrozby.
 • Vývoj trhu versus firma – pozice, konkurence, sortiment, komunikace,….
 • Reálné cíle pro optimální časové horizonty.
 • Vhodné obchodní či marketingové strategie se synergií jednotlivých úkolů.
 • Rentabilní portfolio firemních produktů.
 • Zákazníci - KDO je Váš zákazník? JAK nakupuje? JAK jej pozitivně ovlivním?
 • Konkurence – jak obstát v konkurenčním prostředí.
 • Efektivita a ziskovost podpory prodeje, distribuce a komunikace.
 • Audit dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Práce s informacemi – interní / externí.
 • Personál – slabé a silné stránky.