Ludmila Doležalová
marketing & komunikace

Marketingový plán

 Jedná se o naplánování činností firmy v určitém horizontu ( krátkodobém - dlouhodobém) tak, aby firma dosáhla požadovaných cílů efektivním způsobem prostřednictvím spokojeného zákazníka. Součástí marketingového plánu je důkladná analýza vnějšího a vnitřního prostředí a následná implementace odpovídající strategie do aktuálního prostředí firmy.
Marketingový plán je nutný ve firmách při restrukturalizaci , při změnách obchodních aktivit a pro zabezpečení účinné spolupráce jednotlivých oddělení napříč celou firmou.

Funkce marketingového plánu:

  • Prostředek komunikace
  • Prostředek delegování pravomoci
  • Prostředek koordinování činností