Ludmila Doležalová
marketing & komunikace

Monitoring

Jedná se o průběžný sběr aktuálních informací potřebných k přesnému rozhodování. Zadavatel může získat informace o stavu cílového segmentu, jeho potřeb, nákupního chování, reakcí na stimuly, informace o konkurenci nebo o vlastních prodejních místech, obchodních zástupcích i jiných aktivitách v dané lokalitě. Získané informace jsou uváděny v datové podobě s přehlednými grafy a tabulkami v osvědčeném systému sběru , třídění a vyhodnocování dat.
Monitoring je nutný pro přípravu marketingového plánu nebo plány dílčí: plán na propagaci, prodejní plán apod. Tento produkt je potřebný pro každou firmu, která pracuje s aktuálními daty o trhu , na kterém podniká.
Monitoring by měl být nedílnou součástí marketingového auditu.

Výsledky monitoringu: např.

  • Jaké je nákupní chování mého zákazníka?
  • CO nebo KDO může ovlivnit jeho nákupní chování?
  • Na jakou komunikaci reaguje?
  • Čím nás ohrožuje konkurence?
  • S čím je zákazník v mém segmentu nespokojen?
  • Co mohu ještě zlepšit?