Ludmila Doležalová
marketing & komunikace

Vzdělávání

Zakázkové firemní vzdělávání v oblastech:

Základy marketingu
Zákazník má na trhu stále silnější pozici a orientace na jeho potřeby a přání je dnes klíčovým předpokladem pro dlouhodobý úspěch každé firmy. Potřebujete i Vy získat ucelený obraz o marketingu, jeho roli a významu ve firmě? Tento vzdělávací projekt Vám umožní rychlou implementaci získaných informací do pracovního života Vaší firmy.

Produktový management
Produktoví manažeři by měli být základními motory pohánějící rozvoj firmy. Jsou to specialisté dokonale rozumějící nejen danému trhu a příslušné komoditě produktů, ale i vztahům a funkcím jednotlivých oddělení firmy. Tento projekt nabízí Vašim manažerům ucelený přehled o řízení produktového portfolia a seznamuje s pracovními metodami a postupy.

Reklama a marketingová komunikace, Corporate Identity
Tento vzdělávací blok vysvětluje pravidla efektivní reklamy a ostatních nástrojů na podporu prodeje nebo firemní image. Řeší účinné oslovení cílových skupin, plánování a přípravu reklamní kampaně, představuje  všechny nástroje marketingové komunikace a jejich variabilní kombinování využívané v praxi. Věnuje se také pravidlům systému jednotného firemního stylu a kultury – Corporate Identity.

Péče o zákazníka
Péče o klienta je dnes alfou a omegou úspěšné firmy . Vzdělávací projekt řeší vztah firma – spokojený zákazník. Nejen pracovník, který je v kontaktu s klientem, si musí být vědom své odpovědnosti. V dnešních tržních podmínkách je za ztrátu zákazníka odpovědna celá firma. Ta by měla znát odpovědi na : KDO je můj zákazník? JAK nakupuje? CO nakupuje? CO očekává?

Merchandising / visual merchandising
Merchandising je komplexní a pravidelná péče o prodejní místo a umístění zboží zejména v maloobchodních sítích prodejen; visual merchandising řeší koncepčně správné vystavení jednotlivých skupin zboží. Merchandising je odborná disciplína zastřešující mnoho činností podřízených plánování a strategickému řízení celkové „in-store komunikace“, která vychází z marketingových a obchodních cílů firmy. Je tomu tak skutečně vždy? Nabízíme Vám ucelený přehled pravidel merchandisingu a praxí ověřených metodických postupů podporujících prodej a zvyšování zisku.

Kritéria firemní segmentace a psychologie mktg komunikace
Identifikovat dobře svého zákazníka znamená znát pravidla a celé spektrum kritérií pro úspěšnou segmentaci trhu – tzn. správné určení cílových zákaznických skupin z mnoha hledisek. Úspěšné nastavení marketingové komunikace prostřednictvím jejích nástrojů je přímo úměrné kvalitě provedené segmentace trhu. Tento vzdělávací blok Vás seznámí se všemi potřebnými úrovněmi segmentace Vašich zákazníků.

CRM – řízení vztahů se zákazníkem
Největší rezervy dnes firmy objevují ve svých interních procesech a rychle se snaží prohloubit součinnost všech firemních složek s různě úspěšnými projekty. CRM je jedním z nejdůležitějších nástrojů budoucnosti, který má za úkol maximální zefektivnění obchodních aktivit, sledování a vyhodnocování obchodních výsledků prostřednictvím spokojených zákaznických skupin a komunikaci s nimi napříč celou společnosti Zde s Vámi nastavíme kritéria funkčního CRM pro skutečné firemní potřeby.